28.03
2024

Tijdsregistratie: nieuwe clausule arbeidsreglement

 

 

Indien er in jouw onderneming wordt gewerkt met een tijdsregistratiesysteem, dient dit te worden vermeld in het arbeidsreglement. Met een tijdsregistratiesysteem wordt o.a. bedoeld: een prikklok, een elektronische tijdsregistratie, inloggen op het bedrijfsnetwerk en dergelijke.

Het arbeidsreglement moet melding maken van de manieren om de arbeid te controleren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de controle op de aanwezigheid van de werknemer en de controle van de effectieve prestaties. Dit heeft tot gevolg dat in het arbeidsreglement melding moet worden gemaakt van het controlesysteem wanneer de werkgever ervoor gekozen heeft om de arbeidstijd van de werknemers te laten registreren. 

Daarnaast moet ook de nodige omkadering worden geboden d.m.v. het opnemen van de gebruiksaanwijzingen bij het gekozen controlesysteem. Dit omvat o.a. de verplichting om bij aankomst en bij het verlaten van de onderneming te prikken, het verbod om een andere werknemer voor je te laten prikken, …

Om te voldoen aan bovenstaande vereisten is het aangewezen om een bijlage toe te voegen aan het arbeidsreglement met een clausule m.b.t. meting van en controle op arbeid, voor zover dit nog niet is gebeurd.

Een model van bijlage aan het arbeidsreglement kan je hier terugvinden.

Stappenplan registratie bijlage arbeidsreglement

  1. Vul aan, dateer en onderteken de bijlage. Plak deze documenten aan op een zichtbare en toegankelijke plaats in jouw onderneming en geef een kopie aan de werknemers.
    BELANGRIJK! Je laat de bijlage gedurende 15 dagen uithangen, samen met het register waarin de werknemers hun opmerkingen kunnen noteren. De werknemers kunnen hun opmerkingen ook rechtstreeks aan de inspectie bezorgen.

  2. Zodra deze termijn verstreken is, scan je de documenten inclusief het opmerkingenregister (ook als het blanco is) en mail je deze naar m.thoelen@clbgroup.be, zodat we dit elektronisch kunnen bezorgen aan de bevoegde inspectiedienst van Toezicht op de sociale wetten.

Wil je de registratie liever zelf doen, kan dit online via https://www.arbeidsreglement.belgie.be/.

Zijn er geen opmerkingen, treedt de bijlage in werking op de 15de dag die volgt op de aanplakking.

Werkgevers met een ondernemingsraad dienen een aparte procedure te volgen.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op