09.11
2023

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon verhoogd

 

 

De Vlaamse regering voerde vorig jaar een Vlaamse jobbonus in voor werknemers met een relatief laag inkomen. Op die manier wil men werken aantrekkelijker maken.

Het bedrag van de jobbonus hangt af van het gemiddeld maandelijks brutoloon van de werknemer:

  • gemiddeld loon < € 1.950: max. € 600 bij een voltijdse tewerkstelling;
  • gemiddeld loon > € 1.950 en < € 2.700 (voor de eerste helft van 2022) of € 2.900 (voor de tweede helft van 2022) per maand: het bedrag ligt tussen € 0 en € 600 en neemt af naargelang de werknemer meer verdient;
  • gemiddeld loon > € 2700 (voor de eerste helft van 2022) of € 2.900 (voor de tweede helft van 2022): de werknemer heeft geen recht op een jobbonus.

Een decreet van 20 oktober 2023 bepaalt dat de jobbonus voor het refertejaar 2022 eenmalig wordt verhoogd met een vast, onveranderlijk bedrag van € 50 voor de begunstigden voor wie de jobbonus opeisbaar is. Men maakt hierbij geen onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse werknemers.

Enkel werknemers die recht zouden hebben op een jobbonus, maar aan wie deze niet wordt uitbetaald omdat het bedrag lager ligt dan € 50 bij een voltijdse tewerkstelling of lager dan € 10 bij een deeltijdse tewerkstelling komen niet in aanmerking voor de verhoging.

Het decreet bepaalt tenslotte dat de Vlaamse Regering vanaf het refertejaar 2023 de machtiging heeft om de jobbonus voor een bepaald refertejaar te verhogen met een vast, onveranderlijk bedrag.

 

Bron: Decreet van 20 oktober 2023 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, wat betreft de verhoging van de jobbonus met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en de invoering van een algemene delegatie aan de Vlaamse Regering om te voorzien in vaste verhogingen van de jobbonus vanaf het refertejaar 2023 (1), BS 31 oktober 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op