29.03
2016

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

 

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

Om na te gaan of u meer dan 20 werknemers heeft, wordt er gekeken naar het aantal werknemers én uitzendkrachten in dienst op 2 januari 2013, uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Indien u op dat moment meer dan 20 werknemers in dienst had, diende u vanaf 2013 een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen.

De berekening op 2 januari 2013 blijft van toepassing voor een periode van 4 jaar.

Een onderneming die bij de telling op 2 januari 2013 meer dan 20 werknemers had, moet bijgevolg gedurende vier jaar een werkgelegenheidsplan opstellen.

Op 2 januari 2017 zal er voor alle ondernemingen een nieuwe berekening voor het werkgelegenheidsplan moeten gebeuren.

 

De werkgevers die in 2013 verplicht waren om een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te maken, kunnen best even controleren wat de geldigheidsduur van hun laatste werkgelegenheidsplan is.

 

Indien het plan afgesloten werd voor één jaar (zoals in de meeste ondernemingen het geval is), moet er voor 2016 opnieuw een werkgelegenheidsplan opgesteld worden.

Gaat het om een meerjarenplan dat momenteel nog lopende is, dan blijft dit plan geldig en dient er geen nieuw plan opgemaakt te worden. In dat geval moet de werkgever wel jaarlijks verslag uitbrengen van de voortgang van de maatregelen die opgenomen werden in het werkgelegenheidsplan.

Als werkgever moet u het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar bewaren en ter beschikking houden van de bevoegde autoriteiten. Op eenvoudig verzoek moet de werkgever dit werkgelegenheidsplan aan de inspectiediensten kunnen bezorgen.

Wenst u meer informatie of begeleiding bij het opstellen van uw werkgelegenheidsplan, dan kan u altijd contact opnemen met onze diensten.

 

Bron: CAO nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30