24.11
2022

Zaterdag blijft wellicht ook vanaf 1 januari 2023 nog beschouwd als werkdag

 

 

Zoals we eerder meedeelden, bepaalt het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag. Deze aanpassing heeft ook een impact op het arbeidsrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aangetekende verzending van de ontslagbrief wanneer er een opzeggingstermijn gepresteerd moet worden.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt wel dat de aanpassing enkel van toepassing is voor zover de wet of een rechtshandeling niet anders bepaalt. Het is dus mogelijk om een zaterdag ook vanaf 1 januari 2023 nog als een werkdag te beschouwen in het arbeidsrecht indien hieromtrent wetgevend opgetreden wordt.

De Nationale Arbeidsraad is van oordeel dat het huidige systeem, waarin een zaterdag wel als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk en adviseerde recent dan ook om dit systeem na 31 december 2022 te behouden in het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en de sociale bijstand.

Aangezien de nieuwe regeling in werking zou treden op 1 januari 2023, vraagt de Raad aan de minister om snel op te treden en de sociale partners verder op de hoogte te houden.

Er wordt verwacht dat de regering dit advies van de Nationale Arbeidsraad zal volgen en dus wetgevend zal optreden.

Wellicht wijzigt er dus niets aan de huidige regeling. We houden u op de hoogte indien er hiervoor een wetgevend kader is.

 

Bron: www.nar-cnt.be, advies nr. 2.325, zitting van 16 november 2022.


Wilt u graag een samenvatting van het actueel, live gebracht door onze juristen waar u uw vragen op kunt loslaten? Schrijf dan zeker in voor ons webinar ‘Sociale Actualiteit’. Er staat er dit jaar nog eentje op de agenda maar u kan ook meteen inschrijven voor de volledige reeks in 2023! U krijgt elk kwartaal een handig overzicht van alle wijzigingen. En de opname van het webinar krijgt u nadien toegestuurd.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op