Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Hieronder vallen ook alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.

PBM’s moeten altijd voldoen aan volgende voorwaarden:

  • geschikt zijn voor de te voorkomen risico's, zonder zelf een vergroot risico in te houden
  • in overeenstemming zijn met de omstandigheden op de arbeidsplaats
  • afgestemd zijn op de ergonomie, de gezondheid en het comfort van de werknemer
  • aanpasbaar zijn aan de drager. Veiligheidsbril met correctieglazen, aangepaste orthopedische schoenen,…)

Als meerdere PBM's tegelijkertijd gedragen moeten worden, moeten deze compatibel zijn met elkaar zonder in te boeten aan efficiëntie.

Preventiehiërarchie

Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen nooit de voorrang krijgen op collectieve beschermingsmiddelen. Bij het bepalen van de preventiemaatregelen dient men altijd rekening te houden met de preventiehiërarchie:

  • risico's voorkomen;
  • evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen;
  • bestrijding van de risico's bij de bron;
  • vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;
  • voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;
  • aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de werkposten en de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken.

< Hoofdmenu

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op