Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is een onderwerp waar iedereen dagelijks mee in aanraking komt. In bepaalde sectoren en/of omgevingen zijn de risico's groter dan in andere. Dat mag ons er niet van weerhouden het aspect arbeidsveiligheid en alles wat daarop betrekking heeft, grondig in kaart te brengen in uw omgeving.

Bent u een startende onderneming of reeds jaren actief, CLB Externe Preventie staat u graag bij in het onderzoeken, in kaart brengen en verhelpen van risico's.


Graag een vrijblijvend gesprek? Contacteer ons!


Meer info over:

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op