Gezondheid

De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk is wellicht het meest onbekende domein van de 7 welzijnsdomeinen. 

Thans heeft elke werkgever er baat bij dat zijn werknemers in een goede gezondheid verkeren. Ze zijn productiever, er is minder ziekteverzuim, de werknemers zijn gelukkiger,…

CLB Externe Preventie helpt u hierbij verder met oa

  • opleiding Hulpverlener,
  • Levensreddend handelen bij kinderen
  • rookstop begeleiding 
  • voeding en beweging


Hulpverlener en aangeduid persoon

Hoewel de geneeskunde in ons land op een zeer hoog niveau staat en er op bijna iedere hoek van de straat een geneesheer of een ziekenhuis te vinden is, blijft Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) een belangrijke aangelegenheid. Een aantal noodsituaties vereist immers een zeer snelle en deskundige interventie.

Ondanks het grote aanbod aan professionele hulpverleners kan men vaak niet wachten op de komst van deze mensen om onherstelbare schade te voorkomen. Alhoewel men bijna altijd van ‘hulp bij ongevallen’ spreekt, is het in feite veel meer. Vaak is er zelfs geen sprake van een ongeval en heeft men te doen met acute ziektetoestanden.

Het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 heft de artikelen 174 tot 183ter van het ARAB op en vervangt ze door nieuwe regelgeving.

Met de invoering van dit KB veranderen een aantal zaken m.b.t. Eerste Hulp:

  • de verplichtingen van de werkgever
  • de materiële bepalingen (verbanddoos, EHBO-lokaal,…)
  • de organisatie van de eerste hulp
  • de opleidingsvereisten
  • de organisatie van opleiding

Het KB gaat uit van een risicoanalyse die aandacht heeft voor de specifieke risico’s die een specifiek hulpverlening vereisen. De risicoanalyse houdt rekening met de specifieke risico’s in uw bedrijf en het aantal aanwezige personen. Op basis hiervan wordt het aantal hulpverleners bepaald. Deze risicoanalyse is op te stellen samen met uw preventieadviseur arbeidsgeneesheer. Voor meer informatie kan u steeds bij hem/haar terecht.

Het Codex over het welzijn op het werk, Boek I, Titel 5, Eerste hulp wijzigt nogmaals deze regelgeving. Zo wordt de inhoud van het register van interventies inzake eerste hulp bepaald alsook de frequentie van bijscholing van de hulpverlener.

Een hulpverlener dient een basisvorming te volgen van 2 dagen. Jaarlijks wordt deze persoon bijgeschoold met een halve dag vorming. Deze vorming kan maximaal met 1 jaar worden uitgesteld maw om de 2 jaar.
Aangeduide personen zijn werknemers die in organisaties met minder dan 20 werknemers de eerste hulp kunnen verlenen zonder de volledige basisopleiding hulpverlener te moeten volgen. Na de opleiding moet de aangeduide persoon de eerste opvang kunnen verzorgen van gekwetste of zieke personen en in staat zijn de eerste zorgen toe te dienen.


CLB Externe Preventie biedt een ruime waaier aan opleidingen aan. 


Rookstopbegeleiding

Elke werknemer moet kunnen beschikken over een rookvrije werkruimte en sociale voorzieningen. De werkgever moet roken verbieden in elke gesloten en publiek toegankelijke ruimte in zijn onderneming.
Het voorzien van een rookkamer is (mits voorafgaand advies van het Comité) toegestaan.

Rookstopbegeleiding wordt steeds op maat van uw organisatie aangeboden. Neem contact op met ons via het algemeen nummer voor meer informatie.


Voeding en beweging

CLB Externe Preventie legt zich momenteel nog niet toe op dit domein. Wij helpen u graag zoeken naar een geschikte oplossing. Neem contact met ons op via het algemeen nummer.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op