Tijdelijke mobiele bouwplaatsen

Het begrip tijdelijke of mobiele bouwplaats wordt omschreven als elke bouwplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken worden uitgevoerd, waarvan de lijst is vastgesteld via het KB TMB:

1° graafwerken;

2° grondwerken;

3° funderings- en verstevigingswerken;

4° waterbouwkundige werken;

5° wegenwerken;

6°plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, en tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde werken;

7° bouwwerken;

8° montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;

9° inrichtings- of uitrustingswerken;

10°verbouwingswerken;

11°vernieuwbouw;

12°herstellingswerken;

13°ontmantelingswerken;

14°sloopwerken;

15°instandhoudingswerken;

16°onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;

17°saneringswerken;

18°afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in 1° tot 17°.

 

Voor al deze werken dient een veiligheidcoördinator (ontwerp/verwezenlijking) aangesteld worden.

 

Voor meer info kan u steeds terecht bij onze afdeling arbeidsveiligheid.


< Hoofdmenu

Veiligheids- en gezondheidsplan >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op