Re-integratie en medische overmacht van de arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratie 

Het KB van 11 september 2022 wijzigt het huidige re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers en dit vanaf 1 oktober 2022. Het hoofddoel van de wijzigingen is het re-integratietraject los te koppelen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht.

Wij zetten in onderstaand document de belangrijkste wijzigingen even op een rij.

Hieronder vindt u nog een aantal documenten die u als werkgever nodig heeft in kader van het re-integratietraject.


Réintégration des travailleurs en incapacité de travail

Vous trouverez ci-dessous quelques documents à ce sujet.

 

Medische overmacht

Om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen op basis van medische overmacht, kan vanaf 28 november 2022 een bijzondere procedure worden gevolgd. Hieronder vindt u een aantal documenten die u als werkgever nodig heeft in kader van medische overmacht. 


La force majeure médicale

Vous trouverez ci-dessous quelques documents à ce sujet.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op