Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

De overheid wil de vrijwillige werkhervatting van werknemers die tijdelijk of definitief ongeschikt zijn om de overeengekomen arbeid uit te voeren faciliteren. Wanneer de ongeschiktheid tijdelijk is, moet gezocht worden naar een tijdelijk aangepast werk of een ander werk. Is het probleem van definitieve aard dan moet een traject opgezet worden dat naar een definitief aangepast werk of naar een vervangende tewerkstelling leidt.

De regelgeving is niet van toepassing als het om een arbeidsongeschiktheid t.g.v. een arbeidsongeval of een beroepsziekte gaat.

Stap 1: De opstart van een re-integratietraject: wie en wanneer?

Stap 2: De beoordeling door de arbeidsgeneesheer

Stap 3: Beslissing van de arbeidsgeneesheer

Stap 4: Re-integratieplan door de werkgever

Stap 5: Antwoord van de werknemer op het re-integratieplan

Stap 6: Re-integratietraject van een definitief ongeschikte werknemer

Stap 7: Opvolging van het re-integratieplan

Stap 8: Beroepsmogelijkheden voor de definitief ongeschikt verklaarde werknemer

Rol van de werknemersvertegenwoordiging en het Comité Preventie en Bescherming in het re-integratietraject

De arbeidsovereenkomst tijdens het re-integratietraject

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve ongeschiktheid na het re-integratieproject

In de praktijk

Formulieren

Belangrijke data

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Peter Neven

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 12u30 - 16u30