Nieuws

05.10
2017

Tournée minerale voor smartphonegebruikers

De Vlaming is verslaafd aan zijn smartphone. Deze stelling is al bevestigd door allerlei onderzoeken. Eenvoudige observatie leert ons trouwens hetzelfde. Altijd en overal zijn mensen met dit kleinood bezig. Naar analogie met obesitas is er trouwens al een nieuw woord voor uitgevonden: digibesitas (een sterke afhankelijkheid van zowel de smartphone als van sociale media). Eén op acht Vlamingen zou deze ‘aandoening’ in min of meerdere mate hebben.

14.09
2017

Nieuw KB reprotoxische agentia

Op 11 september verscheen het KB van 21 juli 2017 tot wijziging van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Door dit KB worden reprotoxische stoffen (d.w.z. stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen) opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Daardoor worden ze onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

05.09
2017

Nieuwe brochure muscolo-skeletale aandoeningen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een algemene informatiebrochure uitgegeven over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

17.08
2017

Laatste jaarverslag Fonds voor de beroepsziekten

Het Fonds voor de beroepsziekten publiceerde onlangs zijn laatste statistisch jaarverslag. Door de fusie van het Fonds voor de beroepsziekten met het Fonds voor arbeidsongevallen tot FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) zal er volgend jaar een nieuw soort jaarverslag gepubliceerd worden.

20.07
2017

Controles op veiligheid liften worden opgedreven

Vorig jaar gebeurden in België nog drie dodelijke ongevallen met liften. Daarom heeft minister Kris Peeters beslist om de controle op de veiligheid van liften te verscherpen. De inspectiediensten zullen de liften zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn stilleggen.

 

 

30.05
2017

31 mei: Jaarlijkse Werelddag zonder tabak

31 mei is al geruime tijd de ‘Werelddag zonder tabak’. Dit initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie streeft ernaar om over de gehele wereld de aandacht te vestigen op de gevaren van roken.

11.05
2017

Oira: een risicoanalysetool voor de schoonmaaksector

Op 3 mei 2017 stelde de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de schoonmaaksector voor. Met deze online tool kunnen kleine schoonmaakbedrijven de risico’s inzake welzijn op het werk beoordelen.

04.05
2017

Gevaarlijke producten: geen ‘oude’ labels meer toegelaten vanaf 1 juni 2017

De CLP-regelgeving voerde nieuwe regels in voor het indelen, het labelen en het verpakken van gevaarlijke producten. In deze regelgeving, die al dateert van 2008, waren een aantal mijlpalen opgenomen. Telkens waren ook overgangsmaatregelen voorzien. Vanaf 1 juni zijn alle overgangsmaatregelen echter verleden tijd.

 

02.05
2017

CLB Group in Sterck magazine

Sterck magazine - editie bedrijven Alken -> Hierin mag CLB Group zeker niet ontbreken!

05.04
2017

Responsabilisering van werkgevers en werknemers bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: kmo’s ontspringen voorlopig de dans

Eind vorig jaar verscheen het KB over de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in het staatsblad. In deze regelgeving werd een ganse procedure uitgewerkt waaraan zowel werkgevers als werknemers zich moeten houden. Er was echter geen stok achter de deur om de partijen aan te sporen om tot een resultaat te komen.

Het ziet ernaar uit dat die er nu toch gaat komen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Peter Neven

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 12u30 - 16u30