Nieuws

03.03
2024

EPC niet-residentiële gebouwen (NR): ook voor jou een wettelijke verplichting!

Wellicht kende je al het energieprestatiecertificaat voor woningen of appartementen (verplicht sinds 2008). Vanaf 2024 en 2025 worden er bijkomend voor eigenaars van een kantoorgebouw, handelspand, school, sporthal, overheidsgebouw, woonzorgcentrum... nieuwe verplichtingen opgelegd door het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA). Enkel gebouwen met als hoofdbestemming landbouw of industrie vallen niet onder deze regelgeving.

03.03
2024

Ziekteverzuim en re-integratie

Hoe langer iemand afwezig is, des te kleiner de kans dat het werk succesvol hervat kan worden bij de oorspronkelijke werkgever. Dat blijkt uit onderzoek: bij een afwezigheid van méér dan 3 maanden is de kans op werkhervatting bij dezelfde werkgever gedaald tot 50%.

03.01
2024

CHOLESTEROL - fabels en feiten

‘En nog een goede gezondheid, want dat is per slot van rekening toch nog het belangrijkste.’ Met deze woorden werden rond Nieuwjaar vele gelukwensen beëindigd. En je kan iemand inderdaad een goede gezondheid toewensen - een mens heeft immers niet alles in de hand - maar belangrijker is misschien je dierbaren het advies te geven hun cholesterol te laten bepalen.

08.11
2023

Safety Update Programma 2023: Het was weer SUPer!

Onze studiedag Safety Update Programma (SUP) vond plaats op 12 oktober 2023 in het prachtige Domein De Vesten in Laakdal. Het was een topeditie met
in totaal 127 deelnemers, waaronder preventieadviseurs, leidinggevenden, zaakvoerders en HR-professionals.

08.11
2023

Het zullen de hormonen zijn zeker?

Dit wordt vaak wel eens gezegd als niet alles loopt zoals men wil dat het zou lopen, als iemand zonder aanwijsbare redenen wat humeurig is of als er integendeel ‘Vlinders in de buik zitten’. En dikwijls is het ook zo; hormonen zijn in ons systeem heel belangrijk, maar ze kunnen ook gemakkelijk ontregeld worden. Daarom heeft de wetgever het nuttig en nodig geacht een stuk wetgeving te publiceren dat werknemers beter moet beschermen tegen stoffen die ons hormoonstelsel kunnen ontregelen.

06.09
2023

CLB Group breidt uit!

Vanaf september gaan we aan de slag met ons nieuwste project. Onze kantoren in Alken worden stevig uitgebreid.

06.09
2023

Het Metabool Syndroom: een taak voor de arbeidsarts?

Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden moeten we natuurlijk weten welke taken een arbeidsarts heeft en wat een metabool syndroom is. De taak van een arbeidsarts is van preventieve aard. Hij of zij helpt bij het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsongevallen en bij het voorkomen van werkgebonden aandoeningen.

03.07
2023

De ‘represaillewet’ biedt werknemers en getuigen betere bescherming

We gaan ervan uit dat iedereen wel weet dat er in België een wetgeving over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag bestaat. Zevenhonderd jaar na de Guldensporenslag kreeg het KB van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk vorm.

03.05
2023

Werk je met diisocyanaten, dan moet je binnenkort een opleiding gevolgd hebben

Vanaf 24 augustus 2023 is iedere werknemer die met diisocyanaten werkt verplicht om een speciale opleiding te volgen. In dit artikel willen we duidelijk maken waar deze
verplichting vandaan komt, waarom ze is ingevoerd, op wie ze van toepassing is, en hoe je eraan kan voldoen. Het is immers geen toevalligheid dat de (Europese) overheid tot het besluit is gekomen dat deze opleiding nuttig en nodig is. Daarom zullen we eerst een kleine herhaling geven van wat diisocyanaten zijn, waarvoor ze gebruikt worden en wat de grote gezondheidsgevaren zijn.

06.03
2023

Definitieve medische overmacht anno 2023

De ‘Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid’ van 30 oktober 2022: Wie kan de procedure medische overmacht wanneer opstarten? Wat kan de arbeidsarts beslissen? ...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op