Nieuws

06.09
2023

CLB Group breidt uit!

Vanaf september gaan we aan de slag met ons nieuwste project. Onze kantoren in Alken worden stevig uitgebreid.

06.09
2023

Het Metabool Syndroom: een taak voor de arbeidsarts?

Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden moeten we natuurlijk weten welke taken een arbeidsarts heeft en wat een metabool syndroom is. De taak van een arbeidsarts is van preventieve aard. Hij of zij helpt bij het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsongevallen en bij het voorkomen van werkgebonden aandoeningen.

03.07
2023

De ‘represaillewet’ biedt werknemers en getuigen betere bescherming

We gaan ervan uit dat iedereen wel weet dat er in België een wetgeving over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag bestaat. Zevenhonderd jaar na de Guldensporenslag kreeg het KB van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk vorm.

03.05
2023

Werk je met diisocyanaten, dan moet je binnenkort een opleiding gevolgd hebben

Vanaf 24 augustus 2023 is iedere werknemer die met diisocyanaten werkt verplicht om een speciale opleiding te volgen. In dit artikel willen we duidelijk maken waar deze
verplichting vandaan komt, waarom ze is ingevoerd, op wie ze van toepassing is, en hoe je eraan kan voldoen. Het is immers geen toevalligheid dat de (Europese) overheid tot het besluit is gekomen dat deze opleiding nuttig en nodig is. Daarom zullen we eerst een kleine herhaling geven van wat diisocyanaten zijn, waarvoor ze gebruikt worden en wat de grote gezondheidsgevaren zijn.

06.03
2023

Definitieve medische overmacht anno 2023

De ‘Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid’ van 30 oktober 2022: Wie kan de procedure medische overmacht wanneer opstarten? Wat kan de arbeidsarts beslissen? ...

02.03
2023

Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog beroep doen op het systeem van de coronawerkloosheid, maar in tegenstelling tot in 2020 en 2021 golden deze coronawerkloosheidsdagen niet als gelijkgestelde dagen voor het recht op vakantie.  

10.01
2023

Oost West, As – Best

Vanaf 23 november 2022 is het spreekwoord ‘Oost West, Thuis Best’ inderdaad niet meer altijd vanzelfsprekend. Vanaf deze datum moet iedereen die een woning of een gebouw verkoopt dat gebouwd is vóór 2001 een asbestattest kunnen voorleggen. Dit attest moet beschikbaar zijn op het ogenblik dat de onderhandse akte of het compromis ondertekend wordt. Iets minder dringend misschien, maar tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw van vóór 2001 sowieso over zo’n attest beschikken. Indien men het gebouw of de woning verhuurt, moet men dat dan aan de huurder kunnen bezorgen.

09.11
2022

Re-integratie 2.0

Het KB van 10 september 2022 wijzigt inderdaad het één en ander aan de bestaande wetgeving. We kunnen dan ook zeker van een re-integratie 2.0 spreken.

18.10
2022

Schrijf u in voor het Safety Update Programma

U bent op 25 november van harte welkom in het Aldhem hotel te Grobbendonk voor ons jaarlijks Safety Update Programma.

18.10
2022

Interval tussen griep- en coronavaccinatie niet meer nodig

Zowel de Hoge Gezondheidsraad als het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) stellen dat er geen enkel bezwaar is tegen het gelijktijdig toedienen van deze twee vaccins.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op