Stress & burnout

Stress maakt deel uit van ons leven en zit fysiologisch ingebakken in ons menselijk lichaam. Stress kan je positief inzetten wanneer bv. een taak afgerond moet worden. Te veel stress echter kan nefast zijn. Zo kan je te veel of te weinig werk hebben, werken onder je capaciteiten, stress ervaren door conflicten op het werk, ... .

De 5 A’s zoals ze in de wetgeving ter preventie van psychosociale risico’s op de werkvloer geformuleerd worden kunnen voor de nodige dosis stress zorgen. Het gaat hierbij over elementen in de

 • arbeidsorganisatie
 • arbeidsinhoud
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden 
 • arbeidsrelaties

Wanneer er een grote belasting is op deze 5 A’s, dit te vaak voorkomt en/of te lang duurt kan dit gevolgen hebben voor de psychische en/of fysische gezondheid van werknemers in uw onderneming.

CLB Externe Preventie voorziet opleidingen rond stress & burn – out en biedt individuele ondersteuning aan voor werknemers die op een positieve manier willen leren omgaan met stresssituaties en burn-out voor willen zijn.

 

Advies bij burn-out proof beleid

Stress vinden we terug in iedere onderneming, maar niet overal komt ze op dezelfde manier voor. Als de eisen die gesteld worden aan werknemers groter zijn dan hun vermogen om eraan te voldoen, ontstaat er werk gerelateerde stress.
Een geïntegreerde aanpak rond stress, met de nodige aandacht voor het beheersen en herstellen, brengt rust in uw onderneming. Samen met uw preventieadviseur psychosociale aspecten kan uw nagaan hoe stress en burn-out proof uw onderneming momenteel is en aan welke punten u kan sleutelen om hierin verandering te brengen.

 

Opleiding stress en burn-out

Bij het woordje stress kunnen we ons iets voorstellen en ook burn-out is ondertussen een gekende term, maar wat betekent het nu juist en wanneer kunnen werknemers ermee te maken krijgen?

Deze opleiding stress & burn-out gaat in op de theorie omtrent stress en burn-out en in hoeverre het verschilt van andere psychofysiologische aandoeningen (depressie, angst, ...). Hiernaast gaan we in op beschermende factoren. U krijgt antwoorden op de vragen als:

 • hoe kan ik voor mezelf zorg dragen zodat het niet zo ver komt 
 • hoe kan ik dit in de praktijk omzetten op de werkvloer
 • hoe kan ik dit herkennen bij collega’s en met hen hierover in gesprek gaan


Deze opleiding is bedoeld voor alle werknemers van je onderneming.

Hiernaast leiden wij HR-verantwoordelijken, interne preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden op in dit thema.
Deze opleiding stress en burn-out wordt gekoppeld aan het HR-beleid dat is opgesteld in uw onderneming en hierbij de vraag hoe stressbestendig/burn-out proof het HR-beleid reikt.

 

Individuele ondersteuning stress en burn-out

Een burn-out is steeds werk gerelateerd en wordt veroorzaakt door een samengaan van verschillende factoren. Zo zijn er elementen in de onderneming die belastend kunnen zijn en/of elementen die samengaan met je eigen persoonlijkheid die risicovol kunnen zijn voor het ontwikkelen van een burn-out.
Je kan je de vraag stellen hoe je omgaat met:

 • een hoge werkdruk
 • een onduidelijke taakomschrijving
 • een veeleisende leidinggevende
 • een conflictvol team
 • de combinatie tussen het werk en je gezin
 • ....

U kan beroep doen op de preventieadviseur psychosociale aspecten voor ondersteuning. Doorheen gesprekken helpen we met een duidelijker beeld te krijgen over de verschillende elementen die voor u van invloed kunnen zijn op het ontstaan van stress en mogelijks een burn-out. We geven de nodige tools mee in de verdere aanpak van stressvolle situaties op de werkvloer en wijzen de weg naar de beschikbare hulpverlening.


Relevante wetgeving & tools


 < Hoofdmenu

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30