20.01
2022

Aanpassing RSZ-forfaits bureauvergoeding en vergoeding vrijwilligers

 

 

Op 12 januari 2022 heeft de RSZ tussentijdse instructies gepubliceerd met een nieuwe aanpassing van het maximale kostenforfait voor de bureauvergoeding en de vergoeding voor vrijwilligers.

1. Bureauvergoeding
Sinds 1 oktober 2021 aanvaardt de RSZ een forfaitair bedrag van maximum € 132,07 per maand als terugbetaling van bureaukosten aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Vanaf 1 februari 2022 wordt dit forfaitair bedrag verhoogd naar € 134,71 per maand.
Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week voor zowel voltijdse als voor deeltijdse werknemers.
Deze terugbetaling dekt de kantoorkosten, bijvoorbeeld het gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen, enz.

2. Vrijwilligersvergoeding
Vanaf 1 januari 2022 mogen maximaal de volgende forfaitaire bedragen worden toegekend aan vrijwilligers: maximum € 36,84 per dag en € 1.473,37 per jaar (de bedragen die we publiceerden in ons CLB Actueel van week 51 vorig jaar werden nog aangepast naar aanleiding van de indexoverschrijding in december 2021).

Voor de volgende categorieën van vrijwilligers wordt het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1 januari 2022 aangepast naar € 2.705,97:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Het dagbedrag van maximum € 36,84 blijft wel van toepassing.

 

Bron: Tussentijdse instructies van 12 januari 2022 van de RSZ, www.socialsecurity.be.


Sociale Actualiteit – samenvattend kwartaalwebinar

Blijf het hele jaar door up-to-date over alle wijzigingen in de sociale wetgeving met ons webinar ‘Sociale Actualiteit’ vanaf 8/2.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op