07.10
2021

Collectief verlof voor 2022 nu al vastleggen

 

 

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.

Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2021 hierover ingelicht worden. Indien het paritair comité zijn beslissing niet meedeelde op voornoemde datum, mogen de data van de vakantie collectief worden vastgelegd door de ondernemingsraad, bij ontstentenis door de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis door een akkoord tussen werkgever en werknemers.

Bovendien moeten de data van de jaarlijkse collectieve vakantie opgenomen worden in het arbeidsreglement en dient u zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de onderneming. Een afschrift van dit bericht moet overhandigd worden aan iedere werknemer. Tot slot moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift worden verzonden aan de Inspectie Sociale Wetten.

Gelieve CLB ook een kopie van dit bericht te bezorgen zodat wij hiermee rekening kunnen houden.


Jaarlijkse vakantie

Meer weten over de jaarlijkse vakantie van uw medewerkers? Reserveer nu al uw plek voor de opleiding ‘Jaarlijkse vakantie’ op 22 maart 2022 met 10% korting! Met onze concrete praktijkvoorbeelden en oefeningen helpen we u om deze gecompliceerde materie snel onder de knie te krijgen. 


 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op