04.12
2020

Corona: telewerk heeft geen impact op de toepasselijke RSZ-reglementering

 

 

De pandemie veroorzaakt door het COVID-19 virus heeft een enorme impact op het bedrijfsleven en op de samenleving. Om de verdere verspreiding van het coronavirus te verhinderen, heeft de overheid heel wat maatregelen genomen waaronder de organisatie van telewerk. Daardoor is het arbeidsregime en/of de werkplaats van heel wat werknemers of zelfstandigen gewijzigd.

De Europese Verordening nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bepaalt welke lidstaat bevoegd is bij een grensoverschrijdende tewerkstelling.

Wanneer een werknemer door de coronamaatregelen meer van thuis uit zal telewerken kan dit volgens de aanwijsregels van deze Europese verordening leiden tot een andere lidstaat die bevoegd is voor zijn of haar sociale zekerheid. Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden heeft de Belgische overheid beslist dat dit niet het geval zal zijn.

Bij wijze van uitzondering zullen de periodes van telewerk die op Belgisch grondgebied door grensarbeiders worden verricht ten gevolge van het coronavirus niet in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en zullen zij dus geen invloed hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid.

Deze maatregel werd ingevoerd met ingang van 13 maart 2020 en werd intussen verlengd tot 30 juni 2021.  Hierdoor zal het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus dus niet in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Deze periode wordt geneutraliseerd vanaf 13 maart 2020 tot 30 juni 2021 en dit zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

 

Bron: www.international.socialsecurity.be


 

De juridische aspecten van telewerk

Bestel het webinar ‘De juridische aspecten van telewerk’ en bekijk dit waar en wanneer het u uitkomt! Na dit webinar kan u het wettelijk kader met betrekking tot telewerk toepassen op uw organisatie en weet u wat uw verplichtingen zijn als werkgever in dit verhaal. Ook de valkuilen van een thuiswerkbeleid inclusief oplossingen komen aan bod.

 

 

(Thuis)werken aan welzijn

Merkt u dat uw medewerkers het moeilijk hebben met thuiswerken? Schrijf uzelf of uw medewerkers dan zeker in voor het live webinar ‘(Thuis)werken aan welzijn’ dat doorgaat op 15 december 2020. Nog enkele dagen met 20% korting!

 

 

Wist u trouwens dat een werkgever wettelijk verplicht is om haar beeldschermwerkers gezond en productief aan de slag te houden, ook als ze telewerken? Hiertoe kan u gebruik maken van onze korte e-learning.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op