13.08
2020

Corona: tijdelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor juni, juli en augustus 2020

Werkgevers, ongeacht hun activiteit, die tussen 12 maart en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen minimum één werknemer op tijdelijke werkloosheid geplaatst hebben, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Ondernemingen die in deze periode dividenden hebben betaald, kapitaalverminderingen hebben verricht, eigen aandelen hebben ingekocht of die een link hebben met een vennootschap in een belastingparadijs, zijn uitgesloten van deze maatregel.

De vrijstelling bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van mei 2020 en de bedrijfsvoorheffing van elk van de maanden juni, juli en augustus 2020. Er mag geen rekening worden gehouden met de bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld, eindejaarspremie, achterstallige bezoldigingen en opzeggingsvergoedingen. Ook de bedrijfsvoorheffing van bedrijfsleiders komt niet in aanmerking.

De totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing mag over de drie maanden samen niet meer dan 20 miljoen euro bedragen.

Het wettelijk kader van deze vrijstelling van bedrijfsvoorheffing werd op 23 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er bestaan evenwel nog heel wat onduidelijkheden over de concrete berekening. Hopelijk brengt de FOD Financiën snel duidelijkheid.

Bron: Wet van15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (1), B.S. 23 juli 2020.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op