16.10
2020

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht bij quarantaine of opvang kind: bezorg ons tijdig de nodige attesten!

 

 

Zoals wij u reeds in onze vorige nieuwsbrieven lieten weten, kan er voor uw werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toegepast worden indien:

  • zij in quarantaine moeten omwille van de preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
  • zij moeten instaan voor de opvang van hun kind ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens de coronamaatregelen.

Dit geldt ook voor ondernemingen die niet erkend zijn als hard getroffen onderneming en voor ondernemingen die niet behoren tot een hard getroffen sector. Voor deze werkgevers is het wel van groot belang dat de algemene procedure bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw gerespecteerd moet worden. In dat geval moet er immers een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan de RVA verstuurd worden. Deze melding moet binnen de 30 dagen gebeuren.

Indien u wenst dat CLB deze mededeling aan de RVA voor u doet, is het dus heel belangrijk dat u ons het quarantaineattest van uw werknemer of het attest sluiting corona (attest van de RVA om de sluiting aan te tonen van het kinderdagverblijf, van de school of van het opvangcentrum voor gehandicapten omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken) zo snel mogelijk overmaakt. Gelieve hier dus niet mee te wachten tot de volgende loonsverwerking.

 

Bron: www.rva.be.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op