25.11
2021

Coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 20 november 2021 gepubliceerd

 

 

Vanaf zaterdag 20 november 2021 gelden een aantal nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Deze werden afgelopen week gepubliceerd.

Publieke evenementen
Publieke evenementen, met inbegrip van kerstmarkten, winterdorpen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen, zijn toegestaan tot maximum 50 personen binnen en 100 personen buiten indien er geen gebruik gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket. Voor deze evenementen is het dragen van een mondmasker verplicht.

Deze aantallen kunnen nog worden overschreden op voorwaarde dat er gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket en een mondmasker.

Private bijeenkomsten
Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen en buiten voor maximum 100 personen. Deze maximale aantallen mogen worden overschreden op voorwaarde dat de aanwezigen een mondmasker dragen en gebruik gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket van zodra het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 dit toelaat, en de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.

Mondmaskerplicht
Het mondmasker wordt verplicht vanaf 10 jaar in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven en overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra;
 • in gebouwen voor de erediensten.

 

Bron: Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het KB van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID19-pandemie te voorkomen of te beperken, BS 19 november 2021.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op