30.11
2023

Doelgroepvermindering eerste aanwerving: publicatie overgangsregeling

 

 

Eerder informeerden wij je al omtrent de beperking van doelgroepvermindering ‘eerste aanwerving’ vanaf 1 januari 2024. Nu is ook de overgangsregeling gepubliceerd.

Hieronder kan je meer informatie terugvinden over de wijziging vanaf 1 januari 2024 en de overgangsregeling:

Beperking vanaf 1 januari 2024

Op 31 oktober 2023 werd de wetgeving gepubliceerd die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ vanaf 1 januari 2024 beperkt:

  • het bedrag van de vermindering voor de eerste aanwerving wordt verminderd van € 4.000 per kwartaal naar € 3.100 per kwartaal;
  • de verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving worden afgeschaft.

Hieronder vind je een overzichtstabel vanaf 1 januari 2024:

 

Aanwerving

Maximumbedrag en toekenningsperiode

Eerste aanwerving

€ 3.100 voor onbepaalde duur

Tweede aanwerving

€ 1.550 gedurende maximum 5 kwartalen

€ 1.050 gedurende maximum 4 volgende kwartalen

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen, voor zover de werkgever tijdens deze kwartalen minimum 2 werknemers gelijktijdig in dienst heeft

 

De kwartalen tijdens dewelke de doelgroepvermindering wordt toegepast, moeten zich situeren in een periode van 20 kwartalen die een aanvang neemt vanaf het kwartaal waarin de werkgever de tweede werknemer heeft aangeworven.

Derde aanwerving

€ 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen, voor zover de werkgever tijdens deze kwartalen minimum 3 werknemers gelijktijdig in dienst heeft

De kwartalen tijdens dewelke de doelgroepvermindering wordt toegepast, moeten zich situeren in een periode van 20 kwartalen die een aanvang neemt vanaf het kwartaal waarin de werkgever de derde werknemer heeft aangeworven.

 

Overgangsregeling

Voor de reeds lopende verminderingen voor een vierde, vijfde en zesde werknemer wordt er een overgangsregeling voorzien. De werkgever die reeds vóór 1 januari 2024 genoot van de doelgroepvermindering voor de vierde, vijfde en zesde werknemer, kan voor de resterende duurtijd verder van deze regeling genieten, zoals deze van toepassing was op 31 december 2023.

Concreet gaat het om de volgende toepassing:

 

Aanwerving

Maximumbedrag en toekenningsperiode

Vierde aanwerving vóór 1 januari 2024

€ 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen, voor zover de werkgever tijdens deze kwartalen minimum 3 werknemers gelijktijdig in dienst heeft

 

De kwartalen tijdens dewelke de doelgroepvermindering wordt toegepast, moeten zich situeren in een periode van 20 kwartalen die een aanvang neemt vanaf het kwartaal waarin de werkgever de vierde werknemer heeft aangeworven.

Vijfde aanwerving vóór 1 januari 2024

€ 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen, voor zover de werkgever tijdens deze kwartalen minimum 3 werknemers gelijktijdig in dienst heeft

 

De kwartalen tijdens dewelke de doelgroepvermindering wordt toegepast, moeten zich situeren in een periode van 20 kwartalen die een aanvang neemt vanaf het kwartaal waarin de werkgever de vijfde werknemer heeft aangeworven.

Zesde aanwerving vóór 1 januari 2024

€ 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen, voor zover de werkgever tijdens deze kwartalen minimum 3 werknemers gelijktijdig in dienst heeft

 

De kwartalen tijdens dewelke de doelgroepvermindering wordt toegepast, moeten zich situeren in een periode van 20 kwartalen die een aanvang neemt vanaf het kwartaal waarin de werkgever de zesde werknemer heeft aangeworven.

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 13 november 2023 tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2022 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regeling inzake vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 21 november 2023.

 

OPLEIDING

Doelgroep- of RSZ-vermindering

Deze opleiding brengt je geld op! Leer in 2 uur op welke korting en verminderingen jouw onderneming recht heeft en ontdek hoe je kan besparen op de loonkost. Ontdek tevens alle nieuwigheden over de doelgroep- of RSZ-verminderingen. Wil je dus als zaakvoerder, leidinggevende of HR volledig op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving, dan is deze opleiding een must!

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op