13.01
2022

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

 

 

Teneinde meer rechtszekerheid te creëren en de maatregel meer te laten aansluiten bij de eigenlijke doelstelling – jobcreatie - werd het systeem van de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen aanzienlijk gewijzigd.

De wijzigingen trachten ervoor te zorgen dat misbruiken worden vermeden en enkel nog startende werkgevers worden ondersteund door deze doelgroepvermindering.

Onder meer de volgende wijzigingen werden reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Vanaf 1 januari 2022 betreft de doelgroepvermindering een forfaitaire vermindering van maximum € 4.000, nog steeds onbeperkt in de tijd.
  • Het gebruik van ’12 opeenvolgende maanden die de datum van indiensttreding voorafgaan’ in plaats van 4 kwartalen.
  • Gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-jobwerknemers worden niet meer in rekening genomen bij de telling en voor de vermindering.
  • Nieuwe begrippen ‘nieuwe werkgever van een eerste werknemer’, ‘nieuwe werkgever van een nde werknemer’, ‘technische bedrijfseenheid’, ‘simultane technische bedrijfseenheid’ en ‘historische technische bedrijfseenheid’ worden gedefinieerd.
  • De invoering van het begrip ‘vervanger’ dat nog verder moet worden gedefinieerd.
  • Regels omtrent de toepassing van ‘de voortzetting van de doelgroepvermindering’.

Een koninklijk besluit zal verdere toepassingsregels vastleggen. De RSZ heeft alvast zijn interpretatie gepubliceerd via de administratieve instructies.

Wij volgen dit verder voor u op en zullen u bijkomend informeren wanneer het uitvoeringsbesluit wordt gepubliceerd.

 

Bron: Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021 en administratieve instructies RSZ 2021/4.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op