21.03
2024

Federal Learning Account: stand van zaken

 

 

Via eerdere nieuwsbrieven informeerden we je al over het Federal Learning Account.

De nodige actoren (o.a. de werknemers, werkgevers en Sigedis) worden hiermee in staat gesteld over informatie te beschikken die noodzakelijk is om een overzicht te bieden van het opleidingskrediet, de individuele opleidingsrekening, de gevolgde opleidingen en de sectorale aspecten van opleiding.

Werkgevers hebben de verplichting om de nodige gegevens bij te werken en te registreren in het Federal Learning Account. De werkgever moet o.m.:

  • voor elk kwartaal de tijdens dat kwartaal gevolgde opleidingen registeren, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het desbetreffende kwartaal;
  • de gegevens die anderen registeren of berekenen in het Federal Learning Account nakijken;

Een koninklijk besluit moet de datum van inwerkingtreding nog bepalen, maar deze werd uiterlijk op 1 april 2024 voorzien.

Momenteel is het Federal Learning Account nog niet beschikbaar. Vanaf 1 april 2024 zou er een zogenaamde proefversie beschikbaar zijn.

Vanaf 1 juni 2024 zou dan de officiële versie gelanceerd worden. Vanaf dan heeft de werkgever nog een periode van 6 maanden waarbinnen de nodige gegevens voor de opleidingen in 2024 moeten worden geregistreerd. Concreet zou de deadline voor de registratie en het aanvullen van de nodige gegevens dus 30 november 2024 worden.

Dit uitstel werd nog niet officieel bevestigd. We houden je verder op de hoogte.

 

Bron: Diverse media.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op