18.09
2020

Gepensioneerde in dienst? Maak nu een telling van zijn jaarinkomen…

 

 

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

 

Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doet u er goed aan met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij tot nu toe verdiend heeft in 2020.

Hiervoor worden de bruto-inkomsten in rekening gebracht. Hierbij vindt u nog eens een overzicht van de grenzen ‘toegelaten inkomsten voor gepensioneerden’ voor 2020.

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen:

 

 

Kinderlast

 

 

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen

 

Vanaf wett. pens. leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)

Werknemer
(bruto)

neen

€ 8.393

€ 19.542

€ 24.243

ja

€ 12.590

€ 24.428

€ 29.489

Zelfstandige
(netto)

neen

€ 6.714

€ 15.634

€ 19.394

ja

€ 10.071

€ 19.542

€ 23.591

 

Bij overschrijding van deze jaargrenzen met minder dan 100% wordt het pensioen met een gelijk percentage verminderd. Indien de grenzen met 100% en meer worden overschreden, wordt het pensioen geschorst voor het volledige kalenderjaar.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op