10.09
2021

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) wordt stapsgewijs verhoogd

 

 

De sociale partners hebben in het ontwerp IPA 2021-2022 voorzien om het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) stapsgewijs te verhogen. De verhoging zal worden doorgevoerd in 3 stappen:

Stap 1: verhoging op 1 april 2022
Momenteel wordt er binnen het GGMMI een onderscheid gemaakt op basis van leeftijd en anciënniteit. De sociale partners zijn overeengekomen om het huidige laagste bedrag van het GGMMI op 1 april 2022 te verhogen met € 76,28. Rekening houdend met de indexering die intussen nog zal plaatsvinden, bedraagt het minimumbedrag vanaf 1 april 2022 ongeveer € 1.734 bruto.

De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden worden gelijktijdig afgeschaft, waardoor er vanaf 1 april 2022 slechts één bedrag overblijft.

Het GGMMI van toepassing op werknemers jonger dan 18 jaar en op studenten jonger dan 21 jaar, bij gebrek aan een sectorale bepaling, wordt verlaagd om de verhoging van € 76,28 te neutraliseren.

De verhoging gaat samen met een nieuwe verlaging van de werkgeversbijdragen op de zeer lage lonen, om de meerkost voor de werkgever te compenseren.

Stappen 2 en 3: verhoging op 1 april 2024 en op 1 april 2026
Op 1 april 2024 en op 1 april 2026 verhoogt het GGMMI telkens met € 35 bruto.

De werkgever draagt enkel de bruto loonkostenstijging die voortvloeit uit de door de sociale partners in de respectievelijke IPA’s overeengekomen loonnorm. Indien dit niet volstaat om de verhoging van € 35 bruto toe te kennen, wordt het gedeelte dat hoger is dan de loonnorm gecompenseerd voor de werkgever.

Via de fiscale hervorming zal het totale nettoresultaat van de verhoging voor de werknemer resulteren in € 50 per maand.

 

Bron: www.vbo.be


Sociale Actualiteit

Blijf het hele jaar door up-to-date over de wijzigingen in de sociale wetgeving met onze webinars ‘Sociale Actualiteit’. De eerstvolgende sessie is op 16 september 2021. Opgelet, u betaalt nu slechts éénmaal € 295 voor de 2 volgende sessies van 2021! Al onze opleidingen komen bovendien in aanmerking voor 30% korting via kmo-portefeuille. Schrijf u in via onderstaande button.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op