01.02
2024

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2024 maximaal bijverdienen?

 

 

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen.

Voor andere gepensioneerden gelden er inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding.

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen: 

 

 

Kinderlast

 

 

 

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen

Vanaf wett. pens. leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)

Werknemer (bruto)

neen

€ 9.850

€ 22.934

€ 28.450

ja

€ 14.775

€ 28.667, te verhogen met € 5.733 per kind ten laste

€ 34.606

Zelfstandige (netto)

neen

€ 7.880

€ 18.347

€ 22.760

ja

€ 11.820

€ 22.934, te verhogen met € 4.587 per kind ten laste

€ 27.685

 

Bron: Ministerieel besluit van 4 december 2023 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 15 december 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op