09.04
2021

Klein verlet voor vaccinatie

 

 

De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, is op vrijdag 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De werknemer kan dus zonder loonverlies afwezig zijn van het werk, wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen COVID-19.

Arbeidsovereenkomst
De wet heeft betrekking op alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Gedurende de nodige tijd
De werknemer mag beschikken over het klein verlet, gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

Verwittigen van de werkgever
De werknemer dient de werkgever vooraf te verwittigen; zo spoedig mogelijk zodra het tijdstip van vaccinatie voor hem bekend is.

De werkgever kan verzoeken dat de werknemer een bewijs voorlegt. Dit betreft het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Wanneer de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op de plaats van vaccinatie, dient hij de uitnodiging voor te leggen.

De werkgever mag de bovenstaande informatie enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. De werkgever mag geen kopie maken van de afspraakbevestiging of de informatie die ze bevat manueel overschrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.

Klein verlet
De werkgever mag de afwezigheid enkel registreren als klein verlet. De reden van het klein verlet mag de werkgever niet registreren, ook mag er niet geregistreerd worden dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

U moet het vaccinatieverlof dus doorgeven onder de code klein verlet (KV).

Inwerkingtreding
De wet betreffende het klein verlet voor vaccinatie treedt in werking op vrijdag 9 april 2021 en treedt buiten werking op vrijdag 31 december 2021.

De werking van deze wet kan eventueel verlengd worden tot uiterlijk donderdag 30 juni 2022.

 

Bron: Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 9 april 2021.


Sociale Actualiteit

Blijf het hele jaar door up-to-date over de wijzigingen in de sociale wetgeving met onze webinars ‘Sociale Actualiteit’.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op