09.11
2018

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. De toekenning van deze inhaalrust moet binnen een bepaalde referteperiode gebeuren. Deze bedraagt in principe één trimester, maar kan bij K.B., CAO of arbeidsreglement verlengd worden tot één jaar. Door het opnemen van inhaalrust wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (meestal 38 uur) over deze referteperiode gerespecteerd. Op het einde van de referteperiode moet de teller van de inhaalrust terug op nul staan.

De teller van te recupereren overuren mag ook geen onbeperkt aantal uren bevatten. De wet legt immers ook een interne grens op. Het aantal te recupereren overuren in de teller mag nooit meer bedragen dan 143 uur (ook deze grens kan verhoogd worden). Eenmaal de interne grens is bereikt, moet de werknemer eerst inhaalrust opnemen alvorens hij nieuwe overuren mag presteren binnen de referteperiode. U kan hieraan best de nodige aandacht aan besteden. De naleving van de arbeidsduurgrenzen is immers één van de aandachtspunten van de inspectiediensten. 

Het systeem van vrijwillige overuren vormt een uitzondering op de regel. Een werknemer kan per kalenderjaar 100 vrijwillige overuren (uitbreiding naar 360 uren mogelijk via een algemeen verbindend verklaarde cao) presteren die aanleiding geven tot overloon (50% voor overuren gepresteerd in de week en 100% voor de uren gepresteerd op zon- en feestdagen), maar zij zullen geen aanleiding geven tot inhaalrust. Niettegenstaande dat zij niet moeten worden ingehaald, worden zij wel in rekening gebracht bij de interne grens, met uitzondering van de eerste 25 vrijwillige overuren.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30