06.06
2024

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2024

 

 

Sportbeoefenaars moeten op jaarbasis minstens een bepaald loon genieten om beschouwd te worden als een betaalde sportbeoefenaar die onderworpen is aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. Deze loongrens wordt elk jaar opnieuw vastgelegd door de publicatie van een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 is het minimumloon opnieuw vastgelegd op € 11.040.
Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar.

 

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2024 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (1), BS 3 juni 2024.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op