27.06
2024

Nieuwe bedragen kilometervergoeding vanaf 1 juli 2024

 

 

Werkgevers kunnen een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun eigen wagen professionele verplaatsingen maken. Sinds 2022 wordt het bedrag van deze kilometervergoeding elk kwartaal opnieuw berekend en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

Voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 september 2024 is het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op € 0,4297 per kilometer. Het vorige bedrag van toepassing voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 was € 0,4265 per kilometer.

Indien deze maximumgrens wordt gerespecteerd, kan de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en belastingen worden toegekend.

Sommige cao’s blijven de kilometervergoeding op jaarbasis indexeren. Voor deze cao’s zal de vergoeding voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 € 0,4415 per kilometer bedragen. Het vorige bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 was vastgesteld op € 0,4280 per kilometer.

Opgelet: deze bedragen gelden onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën en van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Diverse media.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op