05.02
2021

Nieuwe lijst knelpuntberoepen in Vlaanderen

 

 

De VDAB heeft de lijst van knelpuntberoepen 2021 bekend gemaakt. Deze lijst vermeldt de beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden.

Door de COVID-19-pandemie – die in 2020 een grote invloed had op de arbeidsmarkt – ziet de lijst van knelpuntberoepen in 2021 er iets anders uit. Knelpuntberoepen die momenteel minder “knellend” zijn als gevolg van de sluiting van ondernemingen en andere overheidsmaatregelen, maar waarvan de VDAB verwacht dat hun knelpuntkarakter zal terugkeren bij het herstel van de economie, staan in de lijst met een “corona-indicatie”. Het gaat bijvoorbeeld over kappers, schoonmakers van bedrijfsruimtes, rijinstructeurs en kelners.

De zorgsector, bouw, technologische sector en IT blijven de klassieke sectoren met een krapte van geschikte werknemers op de arbeidsmarkt. Dit is de top 10 van de knelpuntberoepen in 2021:

  1. Verpleegkundige
  2. Technicus industriële installaties
  3. Conducteur bouw/Werfleider
  4. Schoonmaker bij mensen thuis
  5. Onderhoudsmecanicien
  6. Calculator bouw
  7. Technicus studiebureau bouw
  8. Bestuurder trekker-oplegger
  9. Analist ontwikkelaar ICT
  10. Boekhouder-accountant

De volledige lijst kan u raadplegen op de website van de VDAB.

Deze lijst is ook belangrijk voor het scholingsbeding. Om een geldig scholingsbeding te kunnen afsluiten, moet het bruto jaarloon van de werknemer hoger liggen dan € 36.201. Deze voorwaarde vervalt indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of functie opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen.

Een andere voorwaarde voor een geldig scholingsbeding, is dat de opleiding waarop het beding betrekking heeft, niet mag voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven, uit te oefenen. Deze voorwaarde geldt niet voor opleidingen voor een knelpuntberoep.

 

Bronnen: www.vdab.be; www.hildecrevits.be


Sociale Actualiteit

Schrijf u nu in op ons webinar ‘Sociale Actualiteit’ en blijf makkelijk op de hoogte van de hot topics en vele wijzigingen in de sociale wetgeving. Onze juriste vat de belangrijkste actualiteit voor u samen en u kan meteen al uw vragen stellen. Kan u er eens niet live bijzijn? Geen enkel probleem. Het webinar wordt u toegestuurd en vragen kunnen nadien nog gemaild worden. Eerst geplande sessie: donderdag 11/2/’21


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op