08.11
2023

Ontslag door de werknemer: wijziging opzeggingstermijn

Een recent gepubliceerde wet wijzigt de berekening van de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer.

HUIDIGE REGELING: TWEE-STAPPENREGEL
N.a.v. de wet eenheidsstatuut werden sedert 1 januari 2014 nieuwe opzeggingstermijnen ingevoerd in de arbeidsovereenkomstenwet.

In deze wet is voorzien in een overgangsregeling, namelijk de twee-stappenregel, voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 1 januari 2014:

STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013;
STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.

NIEUW VANAF 28 OKTOBER 2023: SCHRAPPING TWEE-STAPPENREGEL
De nieuwe wet schrapt deze twee-stappenregel bij een ontslag uitgaande van de werknemer. De werknemer zal dus enkel de nieuwe opzeggingstermijnen moeten naleven, zoals opgenomen in artikel 37 van de arbeidsovereenkomstenwet: zowel voor arbeiders als bedienden geldt er dus, bij een ontslag uitgaand van de werknemer, een maximale opzeggingstermijn van 13 weken.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op