06.05
2024

Overgangsmaatregelen Vlaamse DGV oudere en laaggeschoolde jonge werknemers

Als je gevestigd bent in het Vlaams Gewest, kan je voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren of van oudere werknemers, een vermindering van RSZ-bijdragen genieten. Vanaf 1 juli 2024 verdwijnen deze doelgroepverminderingen. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien:


1. OUDERE WERKENDE WERKNEMERS
Voor de tewerkstelling van een werkende oudere werknemer die minstens 61 jaar is (minimumleeftijd vanaf 1 januari 2024), kan je een doelgroepvermindering bekomen indien de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet.

OVERGANGSMAATREGELEN
Deze doelgroepvermindering verdwijnt vanaf 1 juli 2024. Als overgangsmaatregel is wel voorzien dat je nog tot uiterlijk 30 juni 2028 kan blijven genieten van de vermindering, op voorwaarde dat de werknemer minstens 62 jaar is op 30 juni 2024. Er wordt geen overgangsmaatregel voorzien voor werknemers die minstens 61 jaar zijn en jonger dan 62 jaar. De vermindering van € 600 valt dus weg vanaf 1 juli 2024.

2. OUDERE NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN
Werf je een nieuwe werknemer van minstens 58 jaar aan die ingeschreven is bij de VDAB, kan je genieten van een volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen gedurende 8 kwartalen indien de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet.

OVERGANGSMAATREGELEN
Ook deze vermindering verdwijnt vanaf 1 juli 2024. Als de werknemer in dienst treedt vóór 1 juli 2024, dan blijf je de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

3. LAAGGESCHOOLDE JONGEREN
Wanneer je een laaggeschoolde jongere van minder dan 25 jaar aanwerft, kan je ook gedurende 8 kwartalen een volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen krijgen indien de jongere aan bepaalde voorwaarden voldoet.

OVERGANGSMAATREGELEN
Vanaf 1 juli 2024 wordt de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren afgeschaft. Is de jongere uiterlijk op 30 juni 2024 in dienst getreden, behoud je de vermindering gedurende 8 kwartalen.

Als zaakvoerder of HR-manager is het bijhouden van de steeds veranderende sociale actualiteit lijkt haast
onmogelijk te midden van al je verantwoordelijkheden. Maar wat als we je vertellen dat er een oplossing is die perfect aansluit op jouw drukke agenda? Onze kwartaalwebinars ‘SOCIALE ACTUALITEIT’ werden
ontwikkeld door onze juristen die deze wetgeving op de voet volgen. In slechts 1,5 uur bieden we jou de meest relevante informatie over sociaal-juridische wijzigingen die jouw bedrijf beïnvloeden. Onze webinars passen naadloos in jouw schema doordat ze niet alleen LIVE maar ook ON DEMAND te bekijken zijn. Interesse? Contacteer ons via academy@clbgroup.be of 011 30 50 63.

 

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

Lees ook...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op