05.03
2021

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2020 gekend

 

 

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet die jaarlijks bij koninklijk besluit wordt vastgesteld per type lening en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2021 werden de referentierentevoeten gepubliceerd die toegepast moeten worden bij de leningen die in 2020 werden aangegaan. Voor de vanaf 1 januari 2020 toegekende voordelen worden de volgende referentierentevoeten bepaald:

Voordelen

In aanmerking te nemen
referentierentevoet

Hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

1,41%

Andere hypothecaire leningen

1,36%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

10,20%

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop  van een wagen te financieren

0,04%

Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

0,11%

 

Ook op sociaal vlak wordt de toekenning door de werkgever van een renteloze lening of een lening tegen verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. In tegenstelling tot de fiscale regeling is hier echter niet voorzien in een eenvormige ramingsmethode.

 

Bron: KB van 24 februari 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 1 maart 2021.


Jaarlijkse vakantie

In april, mei of juni wordt het vakantiegeld in dienst uitbetaald en worden de vakantieattesten verrekend. Reserveer daarom nog snel uw plek voor de opleiding ‘Jaarlijkse vakantie’ op 25 maart 2021. Met onze concrete praktijkvoorbeelden en oefeningen helpen we u om deze gecompliceerde materie snel onder de knie te krijgen.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op