14.10
2021

Spilindex binnenkort opnieuw overschreden?

In augustus 2021 werd de spilindex voor het laatst overschreden. Hierdoor verhoogden de sociale uitkeringen en pensioenen in september 2021 met 2% en de lonen in de openbare sector volgden in oktober 2021.

Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de spilindex opnieuw overschreden worden in januari 2022. Dit heeft tot gevolg dat de sociale uitkeringen en pensioenen in februari 2022 opnieuw zouden stijgen en de lonen in de openbare sector in maart 2022 met 2%.

De prognoses van het Federaal Planbureau worden één keer per maand bijgewerkt. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op