09.04
2021

Tewerkstelling van tijdelijk werklozen in cruciale sectoren

 

 

Tijdelijk werklozen kunnen tijdelijk werken bij een andere werkgever die behoort tot een cruciale sector vanaf 1 maart 2021 tot 30 juni 2021. Het gaat om tijdelijke werkloosheid omwille van (niet-medische) overmacht of economische redenen.

Cruciale sectoren zijn de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.
Het gaat om ondernemingen, diensten en activiteiten die omschreven zijn in bijlage I van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

Voor deze tijdelijk werklozen wordt het aantal verkregen uitkeringen per kalendermaand verminderd met een vierde van de factor X.
De factor X betreft het aantal dagen, behalve zondagen, in een bedoelde kalendermaand die gelegen zijn in de kalenderperiode gedekt door een tewerkstelling in een cruciale sector.

 

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2021 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren, BS 31 maart 2021.


Verloning: de bruto-netto lijn

Wil u meer inzicht krijgen in de bruto-netto berekening van lonen? Of wil u makkelijker vragen over loonbrieven kunnen beantwoorden? Schrijf u dan zeker in voor de opleiding ‘Verloning: de bruto-netto lijn’ op 11 mei 2021. 


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op