06.01
2022

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona ook in 2021 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

 

 

Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn in principe niet gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur. Voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona werd in 2020 reeds voorzien in een uitzondering op deze regel, zodat deze dagen tijdelijke werkloosheid in 2020 toch gelijkgesteld werden met gewerkte dagen.

Ook voor het jaar 2021 was aangekondigd dat alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zouden worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur. Inmiddels werd deze bepaling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2021 waardoor deze nu ook effectief van kracht wordt.

De regering voorziet een compensatieregeling om de meerkost voor de werkgevers, die de jaarlijkse vakantie van bedienden moeten financieren, op te vangen. De RSZ zal de compensatie berekenen in het tweede kwartaal 2022.

 

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2021 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en ingevolge uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021, BS 21 december 2021 en Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021.


Jaarlijkse vakantie
Meer weten over de aspecten om rekening mee te houden bij de berekening van de jaarlijkse vakantie van uw medewerkers? Reserveer nu al uw plek voor de opleiding ‘Jaarlijkse vakantie’ op 22 maart 2022! Met onze concrete praktijkvoorbeelden en oefeningen helpen we u om deze gecompliceerde materie snel onder de knie te krijgen.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op