02.06
2022

Verhoging forfaitaire vergoeding voor thuiswerk

 

 

Wanneer de werknemer structureel en op regelmatige basis (lees: gemiddeld 8 uren per week) van thuis werkt, kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat over de terbeschikkingstelling van materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

De kantoorvergoeding bedroeg maximaal € 134,71 per maand. De RSZ heeft nu beslist om deze vergoeding op te trekken naar € 137,40 voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 mei 2022. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het maximumbedrag € 140,15 per maand.

Ter info willen we nog eens meegeven dat de werkgever de volgende extra onkostenvergoedingen kan geven:

  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement EN;
  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur OF;
  • maximum € 10,00 per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (€ 5,00 per maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

 

Bron: Administratieve instructies RSZ 2022/2.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op