14.03
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegen- en nachtarbeid: bijkomende voorwaarde vanaf 1 april 2024

 

 

Als jouw werknemers in ploegen of ’s nachts werken, heb je als werkgever onder bepaalde voorwaarden recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het gaat om twee aparte vrijstellingen: één voor ploegen- en volcontinu arbeid en één voor nachtarbeid.

Eén van de vereisten om de vrijstelling te kunnen toepassen, is dat je een voldoende hoge premie betaalt aan de betrokken werknemers:

  • alle werknemers die in ploegen of volcontinu werken, moeten een ploegenpremie van minimum 2% van het contractueel brutoloon ontvangen;
  • voor nachtarbeid moet je aan de werknemers een nachtpremie van minstens 12% van het contractueel bruto uurloon garanderen.

 

Bron: Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, BS 31 maart 2022.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op