18.04
2024

Werkgeversbijdrage in de kosten van het treinabonnement stijgt vanaf 1 juni 2024

 

 

De NAR-cao 19/9 regelt de verplichte tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer van zijn werknemers. Deze cao heeft een suppletief karakter; op sector – of ondernemingsniveau kan namelijk een gunstigere regeling worden voorzien.

De NAR heeft op 8 april 2024 een nieuwe cao afgesloten, cao nr. 19/11. Met deze cao wordt de verplichte tussenkomst van de werkgever in de kosten van een treinabonnement vanaf 1 juni 2024 verhoogd tot 71,8% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs op 1 februari 2024. De tabel met forfaitaire bedragen, opgenomen in de basis-cao nr. 19/9, wordt vervangen door een nieuwe tabel.

Tot op heden werd er voorzien in een tweejaarlijkse aanpassing van de tabel met forfaitaire bedragen. De bedragen werden evenwel niet meer aangepast sinds 1 juli 2019.

De cao nr. 19/11 brengt hier verandering in en voorziet om voor de periode van 1 januari 2025 t.e.m. 31 januari 2029 jaarlijks op 1 februari een aanpassing te doen van de forfaitaire bedragen. Voor deze aanpassingen wordt er rekening gehouden met de eventuele tariefverhogingen van de NMBS. De verhoging van de forfaitaire bedragen zal jaarlijks niet meer dan 2,5 % bedragen.

Vervolgens wordt de opheffing van de minimumgrens van 5 km voor de bijdrage van de werkgevers in de prijs van het abonnement voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer, verankerd in de tekst van cao nr. 19/9.

Opgelet! Deze wijzigingen, ingevoerd met cao nr. 19/11, zijn niet van toepassing op de bestaande op sectoraal- of ondernemingsniveau gesloten cao’s die voorzien in een werkgeversbijdrage in het privévervoer van de werknemers en die voor de berekening verwijzen naar de tabellen in de bijlage van cao nr. 19/9.  

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/11 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemer, www.cnt-nar.be.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op