02.07
2024

Wijzigingen tussenkomst openbaar vervoer vanaf 1 juni 2024

Op 1 juni 2024 is de algemene regeling inzake de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer gewijzigd. De algemene regeling is vastgelegd in NAR-cao 19/9 en werd gewijzigd door NAR-cao 19/11 en 19/12.

Hier zijn een aantal wijzigingen aan de algemene regeling die in werking zijn getreden:

TREIN
De tussenkomst van de werkgever in de kosten van een treinabonnement is sinds 1 juni 2024 gestegen tot 71,8% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs op 1 februari 2024.

Deze tussenkomst zal vanaf 1 februari 2025 tot en met 1 februari 2029 jaarlijks verhogen rekening houdend met de tariefverhogingen van de NMBS.

ANDER OPENBAAR VERVOER
Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de prijs van het abonnement al dan niet wordt berekend in functie van de afgelegde afstand:

  • de prijs hangt af van de afstand: de tussenkomst van de werkgever is gelijk aan de prijs van de treinkaart voor de overeenstemmende afstand. De werkgeverstussenkomst is echter beperkt tot 75% van de effectieve kostprijs van het vervoersabonnement;
  • de prijs is een eenheidsprijs, ongeacht de afstand: de tussenkomst van de werkgever bedraagt 71,8%
    van de effectieve kostprijs van het vervoersbewijs. De werkgeverstussenkomst is echter beperkt tot de werkgeversgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart van 7 kilometer op basis van NAR-cao nr. 19/9.

Hier gelden m.a.w. ook de bedragen van de NAR-cao nr. 19/9. De tussenkomst van de werkgever in de kosten van het ander openbaar vervoer is dus ook verhoogd sinds 1 juni 2024.

FLEX-ABONNEMENTEN
Werknemers die regelmatig thuiswerken en dus gemiddeld maar 2 of 3 dagen per week op hetzelfde traject reizen, kunnen kiezen voor een flex-abonnement.

Er wordt nu voorzien in een specifieke tussenkomst op maat van het gekozen flex-abonnement.

Er wordt van de werknemers verwacht dat zij tussen de beschikbare vervoersbewijzen het vervoersbewijs kiezen dat het meest aangepast is aan de werkregeling en in het bijzonder aan het aantal woon-werkverplaatsingen dat moet worden gedaan.

PRIVÉVERVOER
Voor sectorale cao’s die verwijzen naar de algemene regeling om de tussenkomst in het privévervoer te bepalen wijzigt er niets (NAR-cao nr. 19/9).

De verhoogde bedragen vanaf 1 juni 2024 zijn dus niet van toepassing indien de werknemer zijn/haar privévervoermiddel gebruikt.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op