Arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval is een plotse, onvoorziene gebeurtenis die een werknemer treft tijdens en door het feit van de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op weg van/naar het werk. Deze gebeurtenis heeft niet noodzakelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Als het slachtoffer een letsel opliep is het voldoende om te spreken van een arbeidsongeval.

Een werknemer bevindt zich soms op een andere plaats dan zijn "werkplaats". Toch is er in bepaalde gevallen nog steeds sprake van een arbeidsongeval:

  • wanneer de werknemer buiten of tijdens de uren een opdracht als vakbondsafgevaardigde vervult
  • opleiding volgt voor het uitvoeren van zijn functie
  • zich meldt bij de preventieadviseur arbeidsgeneesheer

Het is belangrijk dat elk arbeidsongeval aangegeven wordt bij de arbeidsongevallenverzekeraar (CLB Verzekeringen) . Deze is vrij te kiezen, maar de aansluiting is steeds verplicht. Het is uiteindelijk de verzekeraar die zal bepalen of het aangegeven ongeval valt onder de definitie van een arbeidsongeval.
Afhankelijk van de ernst van het ongeval, moeten bepaalde acties ondernomen worden.

 


< Hoofdmenu

Brandveiligheid >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op