Dynamisch Risicobeheerssysteem

Elke werkgever moet in zijn onderneming of organisatie een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen en de verhouding tussen mens en werk nader te bepalen, zodat beter rekening gehouden wordt met de mens in zijn totaliteit.

Het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk heeft betrekking op de algemene verplichtingen van de werkgever en voert hiertoe het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) in.

Het dynamisch risicobeheersingssysteem heeft betrekking op de zeven domeinen die samen het begrip "welzijn" vormen. Het houdt rekening met de wisselwerking die er tussen de domeinen bestaat of kan bestaan.

Doel

Het doel van dit systeem bestaat er in de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid mogelijk te maken en heeft daarom betrekking op vier etappes uit het Plan-Do-Check-Act principe:

  • de uitwerking van het beleid, dat vooral de doelstellingen en de benodigde middelen bepaalt
  • de programmatie van het beleid, dat vooral de toe te passen methodes, de opdrachten, de verplichtingen en de middelen van de betrokkenen bepaalt
  • de uitvoering van het beleid
  • de evaluatie van het beleid, dat vooral betrekking heeft op de vaststelling van de evaluatiecriteria.

Dit systeem houdt rekening met:

  • de aard van de activiteiten;
  • de specifieke risico's verbonden aan die activiteiten;
  • de specifieke risico's eigen aan bepaalde groepen werknemers.

    (bron: www.werk.belgie.be)

 

Vanuit CLB EDPB kunnen wij jullie organisatie ondersteunen om een dynamisch risicobeheersingssysteem op te zetten vanuit het principe plan- do-check-act.


Aarzel niet om contact te nemen!


De betrokken partijen

Hoe starten met een DRBS?


< Hoofdmenu

Machineveiligheid / arbeidsmiddelen >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op