Machineveiligheid / Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. Dit gaat dan ook veel ruimer dan enkel machines. Met het gebruik van deze arbeidsmiddelen, bedoeld de wetgever elke activiteit met betrekking tot het arbeidsmiddel, zoals ingebruikneming of buitengebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, ombouwing, onderhoud, verzorging, waaronder met name ook reiniging.

 

Elke werkgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen die in de onderneming of in de inrichting ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik van deze arbeidsmiddelen kunnen worden gewaarborgd.

 

Om de risico’s van de arbeidsmiddelen goed in kaart te brengen, dient men elk arbeidsmiddel te onderzoeken op zijn intrinsieke gevaren maar ook op zijn gevaren tijdens gebruikt. De eisen vermeld in de bijlagen van het KB arbeidsmiddelen kunnen hierbij een handige leidraad zijn.

 

Voor het uitvoeren van deze risicoanalyses of advies, kan u steeds terecht bij onze afdeling arbeidsveiligheid.


< Hoofdmenu

Arbeidsongevallen >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op