Explosieveiligheid

Explosieveiligheid kunnen we opdelen in 2 grote risico’s naar explosies toe, namelijk de stofexplosies en de gasexplosies. De meeste organisaties hebben dan ook sneller dan zij denken risico’s aangaande explosieveiligheid. Denk maar aan een batterijlaadstation, een afzuiginstallatie voor houtstof, een spuitcabine, opslagsilo’s met explosiegevoelige stoffen,….

 

Voor al deze risicozones dient een zoneringsdossier en een explosieveiligheidsdocument opgesteld te worden waarbij er zowel technische als organisatorische maatregelen zullen beschreven worden om uw organisatie te vrijwaren tegen explosies.

 

Voor meer informatie over het opstellen van deze documenten en advies kan u terecht bij onze dienst arbeidsveiligheid.


< Hoofdmenu

Werken met derden >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op