Werken met Derden

Ondernemingen (opdrachtgever) doen vaak een beroep op onderaannemers voor het uitvoeren van taken waarvoor binnen de organisatie onvoldoende tijd of competenties beschikbaar zijn.

Deze occasionele medewerkers voeren deze werkzaamheden (al dan niet) volledig zelfstandig uit maar zijn gebonden aan dezelfde regels als interne medewerkers van de de opdrachtgever.

Beide organisaties dienen de nodige risicoanalyses en afspraken te maken om de veiligheid en gezondheid van ieders medewerkers te beschermen.


< Hoofdmenu

Tijdelijke Mobiele Bouwplaatsen >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op