Keuringen en controles

Om de veiligheid en paraatheid van diverse installaties, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen,… te garanderen dienen deze onderworpen te worden aan een keuring/controle.

Afhankelijk van het type dient de installatie gekeurd/gecontroleerd te worden door een bevoegd (intern opgeleide) persoon of door een erkende dienst voor technische controle (voorbeeld: Vinçotte, BTC, Elektrotest,…).

Enkele van de meest voorkomende te keuren installaties zijn:

  • Laagspanning
  • Hoogspanning
  • Brandbestrijdingsmiddelen
  • Hijsmiddelen
  • Gasinstallaties
  • Opslagtanks

Voor elk van deze keuringen is in de wetgeving ook een periodiciteit vastgelegd.

 

Voor meer informatie: neem vrijblijvend contact met de dienst risicobeheer.


< Hoofdmenu

Persoonlijke beschermingsmiddelen >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op