Agressie

Een agressie incident valt zelden of nooit uit de lucht. Wanneer u er met een zekere afstand naar terugkijkt, ziet u een aantal risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan ervan. Belangrijk is te weten dat deze risicofactoren niet altijd en alleen bij de agressor te vinden zijn. Het gaat bijna steeds over een samenspel van risicofactoren bij de agressor, de werknemer en/of de context.

Preventie van agressie gaat over het voorkomen van een agressie incident. Dit kan u binnen de onderneming stevig vastpakken. Hiernaast kan een conflict uitmonden in agressie.

Hoe je als leidinggevende en/of bijstaander reageert op een conflict tussen werknemers kan het verloop ervan ook beïnvloeden. Zo kan de kans dat dit uitmondt in agressie verhogen of verlagen.

Wilt u aan de slag met dit thema binnen de onderneming dan bieden we advies aan in het opstellen van een agressiebeleid. Hierop aansluitend verzorgen wij een opleiding met betrekking tot de omgang met agressie op de werkvloer die toegankelijk is voor alle werknemers in uw onderneming.

De preventieadviseur psychosociale aspecten kan hiernaast gecontacteerd worden voor werknemers die individuele ondersteuning wensen in het omgaan met het incident.
Is er, naar aanleiding van een agressie incident dat zich heeft voorgedaan in de onderneming, acute ondersteuning nodig dan kan er opvang bij een agressie incident op de werkvloer aangeboden worden door de preventieadviseur psychosociale aspecten.

 

Opvang bij agressie incident

Wanneer werknemers het slachtoffer worden van een agressie incident tijdens de uitvoering van het werk, kan dit tot gevolg hebben dat werknemers moeite hebben om te begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren en/of dit een plaats te geven.

Soms is de impact van een agressie incident op een werknemer snel zichtbaar, soms laat het effect zich pas later zien.

 • Merkt u aan uzelf als werknemer dat u moeite heeft om het werk terug op te pikken zoals u dat deed voor het agressie incident?
 • Merk je als werkgever dat een werknemer moeite heeft het agressie incident dat geweest is te plaatsen?
 • Kreeg u als werkgever zelf te maken met een agressie incident en heeft u het naar aanleiding hiervan moeilijk in uw dagtaak?

 

Advies rond agressiebeleid

Agressie beheersen in uw onderneming veronderstelt dat u een beleid ontwikkelt en dat u dit regelmatig evalueert en bijstuurt. Hiervoor kan het helpen om eerst een screening uit te voeren. Dit kan aan de hand van een vragenlijst die wordt afgenomen bij de werknemers en waarin gevraagd wordt naar:

 • lichamelijke agressie
 • (non)-verbale agressie en ernstige bedreiging
 • lastig gedrag
 • letsels
 • de rol van de omgeving
 • de bedrijfscultuur 
 • de aanwezige preventieve maatregelen op het werk.

Uit een analyse van de resultaten van deze vragenlijst kunnen preventiemaatregelen voorgesteld worden. Hiervoor kan u terecht bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.


Aarzel niet om contact op te nemen met preventieadviseur psychosociale aspecten die u kan bijstaan in die eerste momenten na een agressie incident.


Opleiding: omgaan met agressie op de werkvloer

In deze opleiding hebben we het over de theoretische aspecten van agressie:

 • de uitingsvormen
 • de mogelijke gerichtheid 
 • de motieven of ontstaansredenen van agressie, zoals instrumentele agressie en frustratieagressie.
 • vervolgens duiden we de rol van de verschillende actoren in een agressie incident zoals de agressor, het slachtoffer en de context van de onderneming.

Hiernaast willen we aan de slag gaan en trainen in een consequente aanpak bij het voorkomen van agressie op de werkvloer. Dit doen we aan de hand van rollenspelen aangepast op maat van situaties die in uw onderneming ook daadwerkelijk kunnen voorkomen.

Deze opleiding is bedoeld voor alle werknemers van je onderneming.
Deze opleiding 'omgaan met agressie op de werkvloer' wordt gekoppeld aan het preventieve agressiebeleid dat in de onderneming is opgesteld.


Relevante wetgeving & tools


 < Hoofdmenu

Stress & burnout >

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30