Conflicten

Verschillen zijn absoluut verrijkend! Tegelijkertijd kunnen ze tussen werknemers ook ergernissen of frustraties veroorzaken. Soms leiden ze tot onbegrip, ontevredenheid in een team en zelfs conflicten onderling. Dit kan dan weer gepaard gaan met ziekteverzuim en personeelsverloop.

Dit kan een onderneming zuur opbreken. Niet alleen kost het handenvol geld, het kan de sfeer verzieken en de cultuur van uw onderneming beïnvloeden. Redenen genoeg dus om conflicten zo snel als mogelijk aan te pakken en beter nog te voorkomen.

Zijn er conflicten binnen de onderneming aanwezig die het goed functioneren op de werkvloer ondermijnen, dan bieden wij conflictbemiddeling, een teamdiagnose en/of individuele ondersteuning bij conflicten aan.

 

Conflictbemiddeling

Als leidinggevende en/of werkgever is het uw taak om tussenbeide te komen bij conflicten. Dat is uiteraard geen evidentie. Soms is het conflict zodanig uit zijn voegen gebarsten dat het raadzaam is een externe bemiddelaar in te schakelen.

Die bemiddelaar laat collega’s met elkaar in dialoog gaan wanneer ze er zelf niet meer in slagen. De bemiddelaar moedigt hiernaast de betrokkenen aan om zelf mogelijke oplossingen te bedenken. Op deze manier kunnen beide partijen tot een duurzaam resultaat komen. Belangrijk evenwel is te weten dat bij een bemiddeling in een conflict het resultaat nooit vooraf kan vastliggen. Het gesprek (één of meerdere) wijst immers uit waartoe de partijen zich al dan niet kunnen verbinden.

Denkt u dit nodig te hebben in een bestaand conflict binnen je onderneming. Neem dan contact op met uw preventieadviseur psychosociale aspecten. Zij kunnen dit als externe partner op zich nemen of zoeken een geschikte bemiddelaar voor de onderneming.

 

Teamdiagnose

Heb je het gevoel dat u een team heeft dat niet goed draait of functioneert? Kan u er de vinger niet op leggen als leidinggevende? Of merkt u duidelijk aanwezige conflicten in uw team en heeft u het gevoel er geen impact meer op te hebben?

In dat geval kan je beroep doen op een teamdiagnose. Uw preventieadviseur psychosociale aspecten zal hiervoor in een eerste screening een groepsgesprek houden met het team waarbinnen de samenwerking moeizaam loopt. Vervolgens zal de preventieadviseur psychosociale aspecten inschatten of verdere individuele gesprekken zich opdringen of een groepsaanpak soelaas biedt. Op basis van de analyse van de preventieadviseur psychosociale aspecten zullen verbetervoorstellen geformuleerd worden. Op vraag van de onderneming wordt u bijgestaan in het omzetten van deze verbetervoorstellen in de praktijk.

 

Individuele ondersteuning bij conflicten

  • Ervaart u in de dagelijkse job conflicten met een medewerker en/of in het team?
  • Heeft u moeite om hierin het ‘juiste’ te doen of te zeggen?
  • Neemt u de ervaring op het werk mee naar huis en heeft u moeite om de conflicten die zich voordoen los te laten?
  • Heb je hiervoor al eens aangeklopt bij je leidinggevende?

Hij of zij kan je helpen in de aanpak van conflicten op de werkvloer.

Heeft u het gevoel, ondanks de eerste stap via je leidinggevende, hier niet uit te geraken dan kan u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Hij/zij gaat met u in gesprek om samen uit te zoeken wat er aan de hand is. De vertrouwenspersoon kan je wegwijs maken in de interne mogelijkheden binnen de onderneming.

Kan u intern niet terecht bij een leidinggevende en/of een interne vertrouwenspersoon? Neem in dat geval contact op met de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst.

 

Relevante wetgeving & tools

< Hoofdmenu

Alcohol, drugs, medicatie >

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30