Geweld, pesterijen & ongewenst seksueel gedrag


Psychosociale risico’s op het werk, dat gaat over pesten... dat bestaat niet bij ons, dat gebeurt in andere ondernemingen


Conflicten, pesterijen, discriminatie, ongewenste intimiteiten en agressie zijn allemaal vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk. Feit is dat ze kunnen voorkomen in iedere onderneming en in dat geval het welzijn van de werknemers kan beïnvloeden.

Belangrijk is dat er in de onderneming duidelijk gecommuniceerd wordt welk gedrag er verwacht wordt en welk gedrag er niet geduld kan worden van werknemers. Als werkgever creëert u samen met de leidinggevenden een klimaat op de werkvloer waarin ongewenst overschrijdend gedrag bespreekbaar is. U wilt dat werknemers gemotiveerd zijn om mogelijke problemen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk op een constructieve wijze aan te pakken.

We bieden individuele ondersteuning aan voor werknemers die te maken krijgen met conflictsituaties, pestgedrag, discriminerende uitspraken of handelingen, ongewenst intimiteiten, ... .

We staan de werkgevers bij in hoe ze deze psychosociale risico’s kunnen vermijden en hoe ze kunnen omgaan met geweld door derden.

 

Geweld door derden

De werknemers van een onderneming kunnen bij de uitvoering van hun werk in contact komen met andere personen dan de werknemers van de eigen onderneming zoals klanten, leveranciers, dienstverleners, personen die een uitkering genieten en leerlingen en studenten. Deze personen noemen we derden. Het zijn personen die geen arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming waarin zij om één of andere reden aanwezig zijn.

Uiteraard is het aan de werkgever wiens werknemers in contact komen met derden om er voor te zorgen dat geweld tussen zijn werknemers en derden niet voorkomt. Hiervoor moet de werkgever in eerste instantie bestuderen wat de risicofactoren op geweld door derden zijn en goed nadenken over een geschikt beleid dat hier een antwoord op biedt.

Daarnaast is het van belang dat er een oplossing gevonden wordt wanneer er tussen de werknemers van de eigen onderneming en derden wel incidenten van geweld ontstaan.

Om dit te kunnen doen moet de werkgever een goed zicht hebben op deze incidenten. Hiervoor bestaat het register voor geweld door derden. Dit is een document waarin alle feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk door derden worden genoteerd (Informatiefiche register van geweld door derden).

Hiernaast is het binnen een onderneming belangrijk werknemers te stimuleren om ieder incident van geweld te melden. Dit kan anoniem gebeuren. Uw externe dienst kan jaarlijks een analyse uitvoeren op het register.

 

Individuele ondersteuning bij OGGW

Wat is dit nu juist en wat valt onder ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk? Hierbij gaat het over incidenten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.Informatiefiche register van geweld door derden

Iedere werknemer heeft het recht om zijn/haar job uit te voeren in een psychosociaal gezond klimaat, dus zonder de belasting van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. De werkgever zal hiervoor de nodige preventieve maatregelen treffen.

Komt u als werknemer toch in contact met ongewenst grensoverschrijdend gedrag, aarzel niet om hierover in gesprek te gaan. u kan een collega en uw leidinggevende aanspreken over wat u als werknemer hierin tegenkomt en/of de stap zetten naar je HR-afdeling. In een gesprek zoeken we uit wat er aan de hand is en bespreken welke mogelijke stappen genomen kunnen worden om dit grensoverschrijdend gedrag aan banden te leggen.

De belangrijkste boodschap is: blijf hier in ieder geval niet alleen mee zitten!

Hiernaast kan u, indien gewenst, contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de onderneming en/of de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst.

Bent u op zoek naar de werkwijze binnen jouw onderneming? Kijk dan zeker naar het arbeidsreglement. Hierin staat vermeld welke de mogelijke procedures zijn. 

 

Relevante wetgeving & tools


< Hoofdmenu

Conflicten >

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30