09.11
2023

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: beperking vanaf 2024

 

 

Tijdens de begrotingsopmaak in het voorjaar van 2023 nam de regering bijkomende besparingsmaatregelen die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ treffen.

Op 31 oktober 2023 werd de wetgeving gepubliceerd die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ vanaf 1 januari 2024 beperkt:

  • het bedrag van de vermindering voor de eerste aanwerving wordt verminderd van € 4.000 per kwartaal naar € 3.100 per kwartaal;
  • de verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving worden afgeschaft.

Hieronder vind je een overzichtstabel vanaf 1 januari 2024:

Aanwerving

Maximumbedrag en toekenningsperiode

Eerste aanwerving

€ 3.100 voor onbepaalde duur

Tweede aanwerving

€ 1.550 gedurende maximum 5 kwartalen

€ 1.050 gedurende maximum 4 volgende kwartalen

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen, voor zover de werkgever tijdens deze kwartalen minimum 2 werknemers gelijktijdig in dienst heeft

 

De kwartalen tijdens dewelke de doelgroepvermindering wordt toegepast moeten zich situeren in een periode van 20 kwartalen die een aanvang neemt vanaf het kwartaal waarin de werkgever de tweede werknemer heeft aangeworven.

Derde aanwerving

€ 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen, voor zover de werkgever tijdens deze kwartalen minimum 3 werknemers gelijktijdig in dienst heeft

 

De kwartalen tijdens dewelke de doelgroepvermindering wordt toegepast moeten zich situeren in een periode van 20 kwartalen die een aanvang neemt vanaf het kwartaal waarin de werkgever de derde werknemer heeft aangeworven.

Voor de reeds lopende verminderingen voor een vierde, vijfde en zesde werknemer zou er een overgangsregeling worden voorzien, maar hiervoor wachten we nog op een uitvoeringsbesluit.

 

Bron: Wet van 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 31 oktober 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op