21.09
2023

Nieuwe bedragen kilometervergoeding gepubliceerd

 

 

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun eigen wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

In onze nieuwsbrief van week 26 lieten wij je, onder voorbehoud van publicatie, al weten dat het bedrag van de kilometervergoeding op kwartaalbasis voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 werd vastgesteld op € 0,4237 per kilometer en deze op jaarbasis voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 werd vastgesteld op € 0,4280 per kilometer.

Intussen werden beide bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Enkel indien het maximumbedrag op kwartaalbasis wordt gerespecteerd, kan de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing worden toegekend.

 

Bron: Omzendbrief nr. 722 aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding periode van 1 juli 2023 t.e.m. 30 juni 2024, BS 25 juli 2023 & Omzendbrief nr. 721 aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding periode van 1 juli 2023 t.e.m. 30 september 2023, BS 28 juli 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op